Mesko-Net Sp. z o.o. powstało w 2001 roku w procesie restrukturyzacyjnym MESKO S.A. na wydzielonej części jego majątku. Wraz z przejmowaną infrastrukturą teletechniczną Firma przejęła doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę z dużym potencjałem wiedzy w zakresie kompleksowej obsługi teletechnicznej i teleinformatycznej dużych przedsiębiorstw. W zakresie działania spółki, między innymi, znajduje się kompleksowa obsługa teletechniczna oraz teleinformatyczna Polskiej Grupy Zbrojeniowej, która jako Grupa Kapitałowa przemysłu obronnego wymaga od usługodawcy doświadczenia, wysokich kwalifikacji i rzetelności wykonania oraz stosownych Certyfikatów Bezpieczeństwa.

Jako niezależny podmiot gospodarczy, firmę naszą cechuje elastyczność i szybkość reakcji w zakresie zarówno obsługi, konserwacji, wykonawstwa i projektowania inwestycji, które realizowane były m.in. MESKO S.A. od początku działalności spółki Mesko-Net. Najważniejszym atutem firmy jest wykwalifikowana kadra inżynierska, zapewniająca nie tylko doradztwo i projektowanie systemów, ale też wsparcie techniczne i bieżący serwis instalacji.

 

Mesko-Net Sp. z o.o. oferuje swoim klientom najwyższej jakości rozwiązania dla zwiększenia bezpieczeństwa ochranianych obiektów, poprawy obsługi i zwiększenia zadowolenia z użytkowania naszych systemów.
Planujemy inwestować w rozwój technologiczny, organizacyjny i osobowy, zwiększać wiedzę fachową i umiejętności, poprawić system zarządzania aby poprawić pozycję firmy w regionie.

 

Przystąpiliśmy do współpracy jako Partner Handlowy czołowego dystrybutora IT na świecie.
Oferujemy jednocześnie szerokie portfolio produktów i usług najważniejszych producentów na rynku.