Przedsiębiorstwo Teleinformatyczne 

MESKO-NET Sp. z o.o.

26-111 Skarżysko-Kamienna, ul. Legionów 122A

p.o. Prezesa Zarządu: Michał Wasielewski

zarzad@meskonet.pl

tel 41 / 253 40 07

Biuro Obsługi Klienta:

meskonet@meskonet.pl

tel 41 / 253 42 05

zamówienia@meskonet.pl

tel 41 / 253 42 06

fax 41 / 253 33 55

Biuro Obsługi Projektów:

biuro@meskonet.pl

rekrutacja@meskonet.pl

tel 41 / 253 42 04